Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 15 trang:

+ Bài 1. Tính thể tích của một khối đa diện
+ Bài 2. Sử dụng phương pháp thể tích để tìm khoảng cách
+ Bài 3. Các bài toán về thể tích khối đa diện có kết hợp với việc tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
+ Bài 4. Các bài toán về so sánh thể tích

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com