Đề thi HK1 lớp 11 Sở GD-ĐT Đồng Tháp năm 2012 – 2013

Đề thi HK1 lớp 11 Sở GD-ĐT Đồng Tháp năm học 2012 – 2013 có đáp án và thang điểm. Đề thi và đáp án gồm 5 trang. Các nội dung thi gồm:

+ Phương trình lượng giác
+ Khai triển Newton
+ Bài toán xác suất chọn quả cầu
+ Hình học không gian
+ Dãy số

XEM TRỰC TUYẾN

comments