Phân dạng bài tập về phương pháp quy nạp toán học và dãy số

Tài liệu gồm 14 trang phân dạng và hướng dẫn giải chi tiết các bài toán về phương pháp quy nạp toán học và dãy số.

$1 – Phương pháp quy nạp toán học:
A – Tóm tắt SGK
B – Giải toán
C – Bài tập rèn luyện
D – Hướng dẫn, đáp số


$2 – Dãy số
A – Tóm tắt SGK
B – Giải toán
+ Dạng 1: Xác định các số hạng của dãy số
+ Dạng 2: Xác định số hạng tông quát (SHTQ) của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi
+ Dạng 3: Chứng minh dãy số tăng, giảm (xét tính đơn điệu)
+ Dạng 4: Xét tính bị chặn
C – Bài tập rèn luyện
D – Hướng dẫn, đáp số

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com