Sử dụng phương pháp đạo hàm để tìm GTLN – GTNN

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 48 trang với các dạng toán:

+ Dạng 1: Tìm min – max bằng cách đạo hàm trực tiếp
+ Dạng 2: Đặt ẩn phụ sau đo dùng đạo hàm
+ Dạng 3: Dùng phép thế rồi đạo hàm
+ Dạng 4: Dồn về một biến bằng cách chặn trên hoặc chặn dưới
+ Dạng 5: Dùng phép lượng giác hóa kết hợp với đạo hàm

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com