21 bài tập Tích phân hàm số hữu tỉ có lời giải – Trần Sĩ Tùng

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

TÍCH PHÂN HÀM SỐ HỮU TỈ

+ Dạng 1: Tách phân thức
Gồm 4 bài toán có lời giải chi tiết
+ Dạng 2: Đổi biến số
Gồm 17 bài toán có lời giải chi tiết

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com