23 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường thẳng – Trần Sĩ Tùng

Tài liệu gồm 6 trang với 23 bài toán thuộc chuyên đề phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, các bài toán được phân tích giải chi tiết.

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com