Chuyên đề hình học giải tích không gian – Lưu Huy Thưởng

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 60 trang với phần lý thuyết, công thức, bài tạp có đáp án và tuyển tập các bài hình học tọa độ không gian đã xuất hiện trong đề thi và đề dự bị Đại học.
Tài liệu do thầy Lưu Huy Thưởng biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com