Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban cơ bản trường Chu Văn An – Hà Nội năm học 2013 – 2014 có lời giải chi tiết và thang điểm. Các nội dung thi bao gồm:

+ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
+ Giải phương trình và hệ phương trình
+ Bài toán vector
+ Biện luận phương trình

XEM TRỰC TUYẾN

comments