Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội 2013 – 2014

Đề thi HK1 lớp 10 ban nâng cao trường Chu Văn An – Hà Nội năm học 2013 – 2014 gồm 6 bài toán, có đáp án và thang điểm. Các nội dung thi gồm:

+ Khảo sát hàm số, tìm điều kiện của m
+ Giải phương trình và hệ phương trình
+ Bài toán tọa độ
+ Bài toán tọa độ liên quan vector
+ Bài tính và chứng minh vector
+ Biện luận phương trình chứa căn

XEM TRỰC TUYẾN

comments