Bài tập phương pháp quy nạp toán học – Lê Bá Bảo

I – Lý thuyết
Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi n thuộc N* bằng phương pháp quy nạp toán học ta thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1
+ Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với n = k >=1
+ Bước 3: Chứng minh mệnh đề đúng với n = k+1
II – Các dạng bài tập
+ Dạng 1: Chứng minh đẳng thức – bất đẳng thức
+ Dạng 2: Bài toán chia hết

XEM TRỰC TUYẾN

comments