Công cụ tính nguyên hàm trực tuyến

Tìm nguyên hàm trực tuyến theo chỉ dẫn bên dưới:
+ Bước 1: Mở trang công cụ tìm nguyên hàm trực tuyến tại đây
+ Bước 2: Nhập hàm cần tính nguyên hàm vào khung tính theo dạng:

int f(x) dx

trong đó f(x) là hàm cần tìm nguyên hàm
Ví dụ: Cần tìm nguyên hàm của hàm sinx ta nhập int sinx dx.
Nhấn Enter để công cụ bắt đầu tính toán.
Xem kết quả bên dưới ô tính.
Cách nhập các hàm phức tạp: Để gõ các hàm phức tạp như hàm chưa lũy thừa, phân số, dấu căn … ta gõ theo ngôn ngữ Latex Toán học
Ví dụ:
1. Phân số a/b
2. Lũy thừa a^b
3. Căn bậc hai của a, ta nhập sqrt(a)
4. Căn bậc n của a, ta có thể nhập a^(1/n)

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com