Kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức truy hồi – Huỳnh Đoàn Thuần

Kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức truy hồi:
+ Dạng 1: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách xác đinh CTTQ của dãy
+ Dạng 2: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách sử dụng nguyên lý kẹp
+ Dạng 3: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách sử dụng tính đơn điệu và bị chặn

XEM TRỰC TUYẾN

comments