Phương pháp xác định giao điểm – giao tuyến – thiết diện trong không gian

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Dạng 1 : Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và (b)

Phương pháp:
+ Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng (a) và (b)
+ Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao tuyến cần tìm
Chú ý: Để tìm chung của (a) và (b) thường tìm 2 đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mp giao điểm nếu có của hai đường thẳng này là điểm chung của hai mặt phẳng

Dạng 2: Xác định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (a)

Phương pháp:
+ Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (a)
+ Giao điểm của a và b là giao đt a và mặt phẳng (a)


Dạng 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Phương pháp:
+ Chứng minh ba điểm đó cùng thuộc hai mp phân biệt
+ Khi đó ba điểm thuộc đường thẳng giao tuyến của hai mp

Dạng 4: Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (a)

Chú ý: Mặt phẳng (a) có thể chỉ cắt một số mặt của hình chóp
Cách 1: Xác định thiết diện bằng cách kéo dài các giao tuyến
Cách 2: Xác định thiết diện bằng cách vẽ giao tuyến phụ

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com