Phương trình lượng giác trong đề thi Đại học – Huỳnh Đức Khánh

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Các nội dung chính của tài liệu:

+ Phần 1: Các công thức cơ bản
+ Phần 2: Các công thức liên hệ
+ Phần 3: 5 Dạng phương trình lượng giác cơ bản
+ Phần 4: Một vài thủ thuật
+ Phần 5: Đề thi Đại học 2002 → 2012
+ Phần 6: 100 Đề thi thử trên toàn quốc

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com