Chuyên đề phương trình lượng giác – Đặng Thành Nam

Tài liệu gồm 54 trang với các bài toán hay và khó về chuyên đề phương trình lượng giác. Các bài toán đều được phân tích và giải chi tiết.
Tài liệu do thầy Đặng Thành Nam biên soạn.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com