Hình học giải tích không gian – Đặng Thành Nam

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 42 trang với nội dung gồm 3 phần:

+ Kiến thức cần nhớ: Lý thuyết cơ bản và các công thức tính
+ Ví dụ mẫu: Có lời giải chi tiết
+ Bài tập tự rèn luyện: Có đáp số

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com