Hình học Oxy – Tương giao giữa đường thẳng và đường tròn – Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu gồm 12 trang với nội dung gồm:

I. BÀI TOÁN
1. Nội dung
2. Cách giải chung: Trình bày 2 cách giải
3. Ví dụ gốc
II. CÁC VÍ DỤ MỞ RỘNG
Gồm 14 ví dụ có lời giải chi tiết

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com