11 tập Kính Lúp Table giải toán bằng máy tính Casio – Đoàn Trí Dũng

BỘ SÁCH KÍNH LÚP TABLE

Tập 1: Đánh giá hàm đơn điệu
Tập 2: Chia đa thức nhiều căn
Tập 3: Ép tích bằng ẩn phụ
Tập 4: Nhân liên hợp giải phương trình vô tỷ
Tập 5: Ưng chảo thủ
Tập 6: Casio cho người mới bắt đầu
Tập 7: Phương pháp nghiệm bội kép trong chứng minh bất đẳng thức
Tập 8: Phương pháp xử lý nghiệm vô tỷ phương trình bậc 3
Tập 9: Tuyển tập các phương pháp hay trong giải toán Trung học phổ thông quốc gia
Tập 10: Kỹ thuật gán độ dài
Tập 11: Cô lập căn thức

XEM TRỰC TUYẾN

comments