Chuyên đề hệ phương trình – hệ bất phương trình – Nguyễn Tất Thu

Chuyên đề hệ phương trình – hệ bất phương trình của tác giả Nguyễn Tất Thu được trích trong cuốn sách Cẩm nang ôn luyện thi Đại học Toán học gồm 97 trang. Chuyên đề được phân loại thành các chủ đề sau:

§ 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
§ 2. HỆ ĐỐI XỨNG LOẠI I
§ 3. HỆ ĐỐI XỨNG LOẠI II
§ 4. HỆ ĐẲNG CẤP
§ 5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC

Mỗi phần đều có tóm tắt các lí thuyết, ví dụ minh họa có giải chi tiết và phần bài tập vận dụng có hướng dẫn giải.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com