Giải toán tích phân bằng nhiều cách – Nguyễn Thành Long

Tài liệu cung cấp các bài toán tích phân với nhiều lời giải khác nhau cho từng bài, qua đó sẽ giúp học sinh có cái nhìn đa chiều hơn, từ đó đúc kết được những cái hay, cái dở trong từng cách giải để rút kinh nghiệm cho bản thân và phát triển tư duy giải toán.

Các bài tập trong tài liệu này được phân thành 4 dạng như sau:
+ I. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỶ
+ II. TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ
+ III. TÍCH PHÂN HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT
+ IV. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

Đây thực sự chưa phải là những bài toán và cách giải hay nhất, chưa có nhiều bài tập phong phú và đa dạng, song cũng góp phần nhỏ bé nào đó cho các bạn và những bài tập hay và những cách giải đặc sắc hơn.

XEM TRỰC TUYẾN

comments