Vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy – Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy của tác giả Võ Quang Mẫn (Tập 1 – phiên bản 2016)

Các nội dung có trong tài liệu:

1. TÍNH CHẤT KINH ĐIỂN CẦN NẮM VỮNG
2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN YẾU TỐ BA ĐỈNH CƠ BẢN
2.1. Bài toán AHO
2.2. Bài toán AHG
2.3. Bài toán AHM
2.4. Bài toán AGO


2.5. Bài toán AIO
2.6. Bài toán HMD
3. GIẢI ĐỀ THI THỬ THÔNG QUA PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT
4 BÀI TẬP RÈN LUYỆN
4.1. Bài tập rèn luyện cơ bản bổ sung
4.2. Các bài hình oxy trong đề thi thử 2015

Lưu ý: Đây là tài liệu có bản quyền nên Admin đã chặn tải xuống, vui lòng không trục lợi trên tài liệu này.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com