Đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán trường Nam Duyên Hà – Thái Bình lần 3

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Toán trường THPT Nam Duyên Hà – Thái Bình lần 3 có đáp án và thang điểm chi tiết. Tóm tắt nội dung đề thi:

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3.
Câu 2: Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = −1.
Câu 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ.
Câu 4:
a) Tìm môđun của số phức z.
b) Tính xác suất sao cho 4 sản phẩm được chọn thuộc không quá hai trong ba loại sản phẩm trên.
Câu 5:
a) Giải phương trình lượng giác.
b) Giải phương trình mũ.
Câu 6: Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc và tính khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng.
Câu 7: Giải phương trình vô tỉ chứa 1 căn.
Câu 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm B thuộc d thỏa mãn điều kiện về khoảng cách.
Câu 9: Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 biến A.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com