Một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 – Võ Quang Mẫn

Tài liệu một số tính chất hay dùng trong hình học phẳng Oxy tập 2 của thầy Võ Quang Mẫn.

Tài liệu bao gồm:

I – TÍNH CHẤT KINH ĐIỂN CẦN NẮM VỮNG
1. Đường tròn Apolonius
2. Hàng điểm điều hòa
3. Phép nghịch đảo, cực và đối cực
4. Tứ giác nội tiếp có hai đường chéo vuông góc
5. Tứ giác ngoại tiếp
6. Hai đường tròn trực giao
7. Trực tâm, trung điểm và tính đối trung
8. Tâm nội tiếp của tam giác đường cao
9. Tập phân tích những bài toán có sự đối xứng, yếu tố trung tâm và mối liên hệ giữa chúng
II – TÍNH CHẤT MỚI CÓ THỂ PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG CỦA ĐỀ THI 
III – TỔNG HỢP CÁC BÀI TRÊN NHÓM OXY

Lưu ý: Đây là tài liệu có bản quyền nên Admin đã chặn tải xuống, vui lòng không trục lợi trên tài liệu này.

XEM TRỰC TUYẾN

comments