Kỹ thuật liên hợp giải phương trình chứa căn – Nguyễn Tiến Chinh

Tài liệu Kỹ thuật liên hợp giải phương trình chứa căn của thầy Nguyễn Tiến Chinh gồm 26 trang. Tài liệu trình bày chi tiết phương pháp tư duy tìm lượng liên hợp và kỹ thuật xử lí liên hợp cũng như sau khi liên hợp.

XEM TRỰC TUYẾN

comments