12 phương pháp chứng minh bất đẳng thức – Lớp 10 chuyên Toán Quảng Bình (2012 – 2015)

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Trong đề tài nghiên cứu khoa học này, tập thể lớp 10 Toán trường THPT Chuyên Quảng Bình xin trình bày một số vấn đề về bất đẳng thức, một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Đề tài gồm các bài viết của các nhóm tác giả được trình bày dưới dạng các chuyên đề.

1. BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM VÀ ỨNG DỤNG
2. BẤT ĐẲNG THỨC MINKOWSKI VÀ ỨNG DỤNG
3. BẤT ĐẲNG THỨC HOLDER VÀ ỨNG DỤNG
4. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY-SCHWARZ
5. BẤT ĐẲNG THỨC CHEBYSHEV
6. BẤT ĐẲNG THỨC MUIRHEAD


7. PHƯƠNG PHÁP PQR
8. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG BÌNH PHƯƠNG S.O.S
9. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP S.O.S TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
10. PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN
11. SỬ DỤNG TIẾP TUYẾN TRONG VIỆC CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
12.PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com