Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max – Mẫn Ngọc Quang

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu Phân dạng các bài toán bất đẳng thức và min – max của thầy giáo Mẫn Ngọc Quang gồm 160 trang là tuyển tập các bài toán bất đẳng thức và min – max đặc sắc được phân thành 13 dạng khác nhau dựa theo phương pháp giải.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com