Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Các nội dung có trong tài liệu:

A. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
B. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
Bài toán 1: Các bài toán liên quan tới phương trình tiếp tuyến


Bài toán 2: Các bài toán liên quan tới cực trị
Bài toán 3: Bài toán giao điểm
Bài toán 4: Bài toán tìm điểm
Bài toán 5: Các bài toán về tính đơn điệu của hàm số

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com