Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn Tuấn

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số của thầy Cao Văn Tuấn gồm 57 trang, trình bày các mẹo tư duy giải nhanh kèm theo bấm máy các bài toán trắc nghiệm trong chuyên đề hàm số. Tài liệu được chia thành 10 vấn đề chính:

+ VẤN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU
+ VẤN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
+ VẤN ĐỀ 3: GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ
+ VẤN ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ


+ VẤN ĐỀ 5: ĐỒ THỊ HÀM SỐ
+ VẤN ĐỀ 6: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
+ VẤN ĐỀ 7: BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO
+ VẤN ĐỀ 8: MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH, TÌM ĐIỂM
+ VẤN ĐỀ 9: TÂM ĐỐI XỨNG – TRỤC ĐỐI XỨNG
+ VẤN ĐỀ 10: TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com