50 câu trắc nghiệm đồ thị hàm số – Lê Thị Ái

Tài liệu gồm 5 trang với 50 bài toán trắc nghiệm về hàm số và đồ thị.

+ Tìm tập xác định
+ Xác định loại hàm số: Bậc nhất, bậc hai
+ Viết phương trình đường thẳng
+ Xác định Parabol

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com