50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón – Trần Công Diêu

Tài liệu gồm 29 trang tuyển tập 50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mặt cầu, mặt trụ, mặt nón do thầy Trần Công Diêu biên soạn, các bài toán đều có đáp án và được giải chi tiết.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’, O là tâm của 2 hình vuông A’B’C’D’ và ABCD và O’O = a. Gọi V1 là thể tích của hình trụ tròn xoay đáy là 2 đường
tròn ngoại tiếp các hình vuông ABCD, A’B’C’D’ và V2 là thể tích hình nón tròn xoay đỉnh O’ và đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Tỉ số thể tích V1/V2 là?


+ Cho ∆ABC vuông cân tại C, nội tiếp trong đường tròn tâm O, đường kính AB. Xét điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC) sao cho SA, SB, SC tạo với (ABC) góc 45 độ. Hãy chọn câu đúng:
A. Hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp ∆ABC là hình nón tròn xoay
B. Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân
C. Khoảng cách từ O đến 2 thiết diện qua đỉnh ( SAC ) và ( SBC ) bằng nhau
D. Cả 3 câu trên đều đúng
+ Cho hình nón tròn xoay có thiết diện qua đỉnh là 1 tam giác vuông cân. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:
A. Đường cao bằng tích bán kính đáy
B. Đường sinh hợp với đáy góc 450
C. Đường sinh hợp với trục góc 450
D. Hai đường sinh tuỳ ý thì vuông góc với nhau

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com