240 câu trắc nghiệm khối trụ – khối nón – khối cầu – Phạm Văn Huy

Tài liệu 240 câu trắc nghiệm khối trụ – khối nón – khối cầu của tác giả Phạm Văn Huy gồm 25 trang với phần tóm tắt lý thuyết, công thức tính và bài tập trắc nghiệm, có đáp án.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hình trụ có có bán kính R. AB, CD lần lượt là hai dây cung song song với nhau và nằm trên hai đường tròn đáy và cùng có độ dài bằng R√2. Mặt phẳng (ABCD) không song song và cũng không chứa trục của hình trụ. Khi đó tứ giác ABCD là hình gì?
A. Hình chữ nhật
B. Hình bình hành
C. Hình vuông
D. Hình thoi


+ Một cái nồi nấu nước người ta làm dạng hình trụ không nắp chiều cao của nồi 60cm, diện tích đáy là 900π cm2. Hỏi họ cần miếng kim loại hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu để làm thân nồi đó?
A. Chiều dài 60π cm chiều rộng 60 cm
B. Chiều dài 65 cm chiều rộng 60cm
C. Chiều dài 180 cm chiều rộng 60cm
D. Chiều dài 30π cm chiều rộng 60cm
+ Cho một hình trụ (H) có trục Δ. Một mặt phẳng (P) song song với trục Δ và cách trục Δ một khoảng k. Nếu k > r thì kết luận nào sau đây là đúng:
A. Mp(P) tiếp xúc với mặt trụ theo một đường sinh
B. Mp(P) cắt mặt trụ theo hai đường sinh
C. Mp(P) cắt mặt trụ theo một đường sinh
D. Mp(P) không cắt mặt trụ

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com