Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hình học tọa độ Oxyz – Đặng Việt Đông

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 47 trang, với phần tóm tắt lý thuyết và bài tập được phân dạng thành:

+ TỌA ĐỘ ĐIỂM, TỌA ĐỘ VÉC TƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN VÉC TƠ (75 câu)
+ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (86 câu)
+ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (31 câu)
+ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU (49 câu)
+ KHOẢNG CÁCH (34 câu)
+ GÓC (15 câu)
+ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA ĐIỂM, MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU (50 câu)
+ TÌM ĐIỂM THỎA MÃN YÊU CẦU BÀI TOÁN (51 câu)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com