Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit – Đặng Việt Đông

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 54 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần:

+ LŨY THỪA (34 câu)
+ HÀM SỐ LŨY THỪA (49 câu)
+ LÔGARIT (55 câu)
+ HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT (118 câu)
+ PHƯƠNG TRÌNH MŨ (90 câu)


+ LÔGARIT (64 câu)
+ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ (99 câu)
+ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (54 câu)
+ HỆ MŨ-LÔGARIT (22 câu)
+ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ (16 câu)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com