Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu gồm 36 trang, với phần tóm tắt lý thuyết và bài tập được phân loại thành:

+ SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TÍNH TRÊN SỐ PHỨC
+ SỐ PHỨC VÀ CÁC TÍNH CHẤT
+ TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN
+ SỐ PHỨC CÓ MÔĐUN NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT
+ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC
+ BIỂU DIỄN HÌNH HỌC, TẬP HỢP ĐIỂM

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com