Đề thi HK1 Toán 11 cơ bản năm học 2016 – 2017 trường Vinh Lộc – TT Huế

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Đề thi dành cho học sinh theo chương trình chuẩn.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Trong bài thi vấn đáp, giáo viên soạn sẵn 10 câu hỏi trong đó có 7 câu hỏi mức độ dễ và 3 câu hỏi mức độ khó. Xác suất một học sinh chọn ngẫu nhiên 3 câu hỏi mà có ít nhất một câu hỏi khó bằng?
2. Cho tứ diện ABCD sao cho BCD và ACD là các tam giác cân lần lượt tại B và A; AB = AC = CD = a. M là một điểm trên cạnh AC với AM = x (0 < x < a). (α ) là mặt phẳng qua M song song với AB và CD. Mặt phẳng (α ) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện là hình chữ nhật MNPQ (N, P, Q lần lượt nằm trên các cạnh BC, BD, AD). Giá trị của x theo a để diện tích thiết diện MNPQ lớn nhất là:
3. Giải phương trình:
sin2x – cos2x = 3sinx + cosx − 2

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com