Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Đề thi dành cho học sinh theo chương trình chuẩn.

Trích một số bài toán trong đề thi:
+ Cho 6 chữ số 2;3;4;5;6;7. Từ các chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G1; G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và SBC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
A. G1G2 // (SAD)
B. G1G2 và SA không có điểm chung
C. G1G2 //(SAB)
D. G1G2 và SA là hai đường thẳng chéo nhau
+ Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một câu trả lời đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời đúng từ 9 câu trở lên.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com