Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số – Hoàng Trọng Tấn

Tài liệu của tác giả Hoàng Trọng Tấn gồm 10 trang, trình bày phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số với sự hỗ trợ của máy tính Casio. Tài liệu gồm phần trình bày phương pháp, 8 bài tập mẫu có hướng dẫn giải và 24 bài tập tự luyện.

Bài toán: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại mọi điểm thuộc tập xác định của nó, hãy viết phương trình tiếp tuyến của hàm số này tại một điểm x0 thuộc tập xác định của nó.
Lời giải: Hệ số góc tiếp tuyến tại x0 của hàm số y = f(x) là: k = f'(x0). Phương trình tiếp tuyến tại x0 của hàm số là: y = k(x – x0) + f(x0)


Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại x0
Cơ sở lý thuyết: Ta có phương trình hoành độ giao điểm của hàm số y = f(x) với chính tiếp tuyến của nó là y = ax + b luôn có nghiệm kép chính là hoành độ giao điểm của nó, từ đó ta xây dựng 1 phương pháp tìm nhanh đường tiếp tuyến này như sau:
Định lý số 7 của Galois về nghiệm bội ta có: Phương trình T(x) = 0 có nghiệm kép là x0 thì phương trình T'(x) = 0 cũng có nghiệm là x0

 Áp dụng phương pháp để “xử lý” đề thi minh họa 2015

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com