Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

MỤC LỤC

Tính chất hàm số bậc ba
Tính chất hàm số bậc nhất
Tính chất hàm số trùng phương
Đồng biến, nghịch biến
Cực trị
Tiệm cận
Tiếp tuyến
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Tương giao của hai đồ thị
Phương pháp giải
Ứng dụng GTLN, GTNN để giải phương trình, bất phương trình
Định lý về dấu của tam thức bậc hai
Điều kiện tam thức bậc hai không đổi dấu trên R
Hệ thức Viét, so sánh các nghiệm của phương trình bậc hai với một số thực cho trước
Liên hệ về số nghiệm giữa phương trình trùng phương và phương trình bậc hai tương ứng 10


CÁC DẠNG BÀI TẬP

Cực trị
Tiệm cận
Sự biến thiên của hàm số
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
Tương giao của đồ thị hàm số
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com