Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 – Huỳnh Chí Dũng

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chuyên đề 1: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
1.1. Tính đơn điệu của hàm số
1.2. Cực trị hàm số
1.3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất
1.4. Tiệm cận
1.5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số -tương giao hai đồ thị hàm số
1.6. Tương giao 2 đồ thị – tiếp tuyến và bài tập tổng hợp

Chuyên đề 2: Hàm số mũ – hàm số logarit
2.1. Các phép toán cơ bản
2.2. Khảo sát và vẽ hàm số mũ – lũy thừa – logarit
2.3. Phương trình (bpt –hpt) mũ – logarit

Chuyên đề 3: Nguyên hàm – tích phân – ứng dụng
3.1. Nguyên hàm – tích phân
3.1.1. Nguyên hàm – tích phân cơ bản
3.1.2. Nguyên hàm – tích phân lượng giác
3.1.3. Nguyên hàm – tích phân hữu tỉ & căn thức
3.1.4. Nguyên hàm – tích phân từng phần
3.1.5. Nguyên hàm – tích phân : đổi biến số
3.1.6. Nguyên hàm – tích phân hàm trị tuyệt đối
3.2. Ứng dụng tích phân: Tính diện tích – thể tích

Chuyên đề 4: Số phức
4.1. Biểu diễn hình học của số phức (cơ bản)
4.2. Các phép toán cơ bản trên tập phức
4.3. Giải phương trình trên tập phức
4.4. Biểu diễn hình học của số phức (nâng cao)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com