Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Đặng Ngọc Hiền

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tóm tắt lý thuyết và công thức cơ bản
I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
II. Phương trình mặt phẳng
III. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
IV. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
VI. Góc giữa hai mặt phẳng
Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm
Loại 1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Loại 2. Viết phương trình mặt phẳng (biết điểm và VTPT của mặt phẳng)
Loại 3. Viết phương trình mặt phẳng (phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn)


Loại 4. Viết phương trình mặt phẳng (biết VTPT và một điều kiện)
Loại 5.
+ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
+ Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
Loại 6.
+ Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu.
+ Hình chiếu của một điểm lên mặt phẳng
Loại 7.
+ Góc giữa hai mặt phẳng
+ Phương trình mặt phẳng (Biết hai điểm thuộc mặt phẳng và góc)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com