Bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Văn Lực (Tập 1)

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tổng cộng 1028 câu trắc nghiệm phần Giải tích 12 có đáp án, bao gồm:

+ Phần 1. Ứng dụng đạo hàm (342 câu)
+ Phần 2. Hàm số lũy thừa – mũ – loogarit (248 câu)
+ Phần 3. Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng (199 câu)
+ Phần 4. Số phức (239 câu)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com