Các phương pháp xác định nguyên hàm – Lê Bá Bảo

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

I – Tổng quan lý thuyết
1. Nguyên hàm
2. Tính chất của nguyên hàm
3. Sự tồn tại của nguyên hàm
4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp
II – Phương pháp tính nguyên hàm


III – Bài tập tự luận minh họa
+ Một số phép biến đổi cơ bản
+ Nguyên hàm các hàm số phân thức
+ Nguyên hàm từng phần
+ Đổi biến
+ Dùng vi phân
IV – Bài tập trắc nghiệm minh họa
V – Bài tập trắc nghiệm tự luyện

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com