Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Quảng Nam

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Quảng Nam gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Cho tứ diện ABCD; gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Giao tuyến của mặt phẳng (MNK) và mặt phẳng (ABD) đi qua trung điểm của AD
B. Hai đường thẳng MN và BD cắt nhau
C. Hai đường thẳng MK và AC cắt nhau
D. AD song song với mặt phẳng (MNK)
2. Có 5 quyển sách khác nhau gồm 3 quyển sách Văn và 2 quyển sách Toán. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 5 quyển sách trên lên kệ sách dài (xếp hàng ngang) sao cho tất cả quyển sách cùng môn phải đứng cạnh nhau
3. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB và CD không song song với nhau. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của SC và SA.
a/ Chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ABCD); tìm giao tuyến của mặt phẳng (DMN) và mặt phẳng (ABCD)
b/ Gọi O là điểm nằm ở miền trong của tứ giác ABCD . Tìm giao điểm của đường thẳng SO và mặt phẳng (MAB)

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com