Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Chân Mộng – Phú Thọ gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 4 câu hỏi tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt cho trước
B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng cắt nhau
C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 2 đường thẳng song song
D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua 1 đường thẳng và 1 điểm không nằm trên đường thẳng đó
2. Cho tứ diện ABCD. M là một điểm nằm trong tam giác ACD. Giao điểm của đường thẳng AM và mp(BCD) là:
A. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BD
B. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng BC
C. điểm I, với I là giao điểm của đường thẳng AM và đường thẳng CD
D. đường thẳng AM không cắt mp(BCD)?
3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB//CD; AB>CD. AC và BD cắt nhau tại O. Mặt phẳng (P) đi qua O và song song với BC và SD. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi bị cắt bởi mp(P). Thiết diện là hình gì?

 XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com