Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hồng Đức – Đăk Lăk

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hồng Đức – Đăk Lăk gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Phương trình cos2x = 1/2 có số nghiệm thuộc khoảng (0;π) là?
2. Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:
3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;6); B(-1; -4). Gọi C, D lần lượt là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (1;5) Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. ABCD là hình thang
B. ABCD là hình bình hành
C. ABDC là hình bình hành
D. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng

 XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com