Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An gồm 6 bài toán tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 6 hộp sữa cam và 5 hộp sữa dâu. Bộ phận kiểm nghiệm chọn 4 hộp sữa để phân tích mẫu.
a) Tính xác suất để 4 hộp sữa được chọn cùng một loại.
b) Tính xác suất để 4 hộp sữa được chọn có ít nhất 1 hộp sữa dâu.
2. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có số hạng thứ 8 bằng 15 và tổng của của 9 số hạng đầu tiên là 81.

 XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com