Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Yên Khánh B – Ninh Bình

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Yên Khánh B – Ninh Bình gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau
B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau
C. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M N, lần lượt là trung điểm SD, BC.
a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD)
b) Chứng minh rằng MN // (SAB)
3. Đội thanh niên xung kích của trường THPT Yên Khánh B có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 12, 4 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com