Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 5

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán – tạp chí Toán Học Tuổi Trẻ lần 5 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích dẫn một số bài toán trong đề thi:
1. Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14 (một đồng vị cacbon). Khi một bộ phận của cây đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng sẽ ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phạn đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ 14. Gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được cho bởi công thức: P(t) = 100.(0,5)^(1/5750). Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong gỗ là 65,21(%). Hãy xác định niên đại của công trình kiến trúc đó.
2. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x^3, trục hoành và hai đường thẳng x=-1, x=2, biết rằng mỗi đơn vị dài trên các trục tọa độ là 2cm.
3. Một viên đá có dạng khối chóp tứ giác đều với tất cả các cạnh bằng nhau và bằng a. Người ta cưa viên đá đó theo mặt phẳng song song với mặt đáy của khối chóp để chia viên đá thành hai phần có thể tích bằng nhau. Tính diện tích thiết diện viên đá bị cưa bởi mặt phẳng nói trên.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com