Hướng dẫn giải và bài tập ứng dụng của tích phân – Phạm Văn Huy

Thông báo quan trọng:
Đã cập nhật thêm nhiều đề thi giữa HKI:
+ Khối 10: XEM NGAY
+ Khối 11: XEM NGAY
+ Khối 12: XEM NGAY
Chú ý: Các đề khảo sát lớp 12 gồm 50 câu trắc nghiệm Giải tích + Hình học được xếp vào mục đề thi thử: XEM NGAY

Tài liệu do tác giả Phạm Văn Huy biên soạn gồm 39 trang với các nội dung sau:

A. LÝ THUYẾT
I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
1. Tính thể tích của vật thể
2. Tính thể tích vật tròn xoay


B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
I. DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), x=a, x=b và trục hoành
Dạng 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x), x=a, x=b
Dạng 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=f(x), y=g(x)
II. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY
C. 211 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com