Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán – Trần Công Diêu

Sách gồm 449 trang với 11 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1. Ứng dụng đạo hàm
+ Chuyên đề 2. Hàm số lũy thừa, mũ và logarit
+ Chuyên đề 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
+ Chuyên đề 4. Số phức
+ Chuyên đề 5. Hình học không gian
+ Chuyên đề 6. Phương pháp tọa độ trong không gian
+ Chuyên đề 7. Lượng giác
+ Chuyên đề 8. Đại số tổ hợp và xác suất
+ Chuyên đề 9. Giới hạn, liên tục
+ Chuyên đề 10. Hình học Oxy
+ Chuyên đề 11. Phương trình, bất phương trình đại số

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com